Opstookprotocol

De dekvloer moet voor aanvang van de legwerkzaamheden opgewarmd worden. Een zand-cementdekvloer moet minstens 28 dagen oud zijn. Een anhydriet dekvloer moet minimaal 14 dagen oud zijn.

Per dag de verwarming met 5 °C verhogen, dit aanhouden tot de maximale temperatuur (45 °C in de leidingen) is bereikt.

De maximale temperatuur minstens 1 dag per cm vloerdikte aanhouden. Voorbeeld: bij een dekvloer van 5 cm dik, minimaal 5 dagen de maximale temperatuur aanhouden.

Daarna de temperatuur afbouwen in stappen van 5 °C.

Totale procedure minimaal 14 dagen laten duren. Ventileer de betreffende ruimte gedurende deze tijd goed, maar vermijd tocht over de vloer.
Na het opwarmen van de dekvloer het vochtgehalte van de vloer meten. Pas op met het beschadigen van leidingen in de vloer!
Wat is het maximale restvochtpercentage bij vloerverwarming?
Dampdichte vloerbedekking op een anhydriet dekvloer 0,3%.
Dampdichte vloerbedekking op een cementgebonden dekvloer 1,8%

Opmerking: De temperatuur van de top van de dekvloer mag na het verlijmen van de houten vloer maximaal 28 °C bedragen.

Copyright © 2024 - www.plankenland.nl · Sitemap · Privacy

Deze website is ontwikkeld door B&S Media Internetmarketing

0